Jak wygląda egzekucja komornicza
Październik 21, 2016
Eagle One Odor Eliminator Fogger
Eagle One Odor Eliminator Fogger
Październik 23, 2016

Zanieczyszczenia powietrza i ich skutki (CO2)

8-ogrzejPowietrze to mieszanina gazów, m. in. azotu, tlenu, dwutlenku węgla, wodoru oraz zanieczyszczeń, dzielących się na naturalne (te powstają z rozkładu materii organicznej, pożarów, wybuchów wulkanów) i sztuczne (powstają poprzez działalność człowieka, są to różnego rodzaju pyły, gazy, dymy). Aż 98% zanieczyszczeń pochodzi ze źródeł naturalnych, jednakże te zanieczyszczenia są w sposób naturalny pochłaniane.

Na wszystkie zmiany w środowisku przyrodniczym mają wpływ tylko te zanieczyszczenia, które są emitowane do atmosfery poprzez działalność człowieka. Badacze oceniają, że od połowy XVIII w. zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze znacząco wzrosła, na przykład zawartość dwutlenku węgla podskoczyła o 40%. W Polsce, najwięcej dwutlenku węgla powstaje przy produkcji energii elektrycznej. Dominującym surowcem, przy produkcji energii jest właśnie węgiel, ponieważ nasz kraj posiada duże zasoby tego surowca.

W porównaniu z pozostałymi europejskimi elektrowniami, produkujemy aż dwa razy więcej dwutlenku węgla. Kolejnymi źródłami zanieczyszczenia środowiska dwutlenkiem węgla są m. in. opalanie węglem budynków mieszkalnych, rozwój przemysłu wydobywczego i specjalistycznego oraz rozwój motoryzacji. Wzrastająca zawartość dwutlenku węgla w atmosferze powoduje powstanie „efektu cieplarnianego”, którego główną konsekwencją jest ocieplenie klimatu, które prowadzi do topnienia lodowców i podnoszenia poziomu wód morskich, co w przyszłości może prowadzić do zatopienia części lądów.

Zatopienie wybrzeży lądów, spowoduje spadek produkcji rolniczej (która w wielu krajach koncentruje się właśnie na tych nizinnych obszarach), którego konsekwencją będą konflikty ludności o żywność. Aby uchronić ludność zamieszkującą wybrzeża, władze będą musiały przesiedlić ludzi zamieszkujących te obszary, w głąb lądów. Istnieje duże ryzyko, że podczas rozmarzania wieloletniej zmarzliny, uwolnią się bakterie ukryte w jej podłożu i nasza cywilizacja będzie musiała zmagać się z nieznanymi chorobami. Na skutek rozmarzania lądów, budynki w nich osadzone zaczną się zapadać, co wiąże się z kolejnymi przesiedleniami ludności.

Globalne ocieplenie wprowadzi zawirowania we wszystkich strefach klimatycznych, które dotychczas tak dobrze znaliśmy. Wyginie wiele gatunków fauny i flory. Gatunki przenoszące choroby (przykładowo malarię) rozprzestrzenią się na pozostałe kontynenty. Zmiana klimatu sprawi też nie małe problemy rolnikom, poprzez powolne dostosowywanie roślin do zmian klimatycznych, może dochodzić do kolejnych klęsk urodzajnych. Już dziś obserwujemy coraz częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych takich jak powodzie, susze, długotrwałe upały, pożary, huragany oraz ich katastrofalne skutki. Aby ograniczyć skutki globalnego ocieplenia klimatu Unia Europejska prowadzi liczne działania mające zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Przykładowo, w 2008 roku Parlament Europejski przyjął Pakiet Klimatyczno – Energetyczny, który zakłada redukcję do 2020 roku emisji dwutlenku węgla o 20% w stosunku do 1990 roku oraz zwiększenie do 15% (w przypadku Polski) odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%. Dla Polski jest to jednoznaczne ze zmniejszeniem wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcia do artykułu na: https://ogrzej.pl/grzejniki-elektryczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Zgadzam się