Zmiany podatkowe dla firm w 2015

Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie przemiany w przepisach dotyczących przedsiębiorców. Pojawią się też zupełnie nowoczesne rozwiązania poprawiające poruszanie się w gąszczu fiskalnych kodeksów. Jednym z takich nowych rozwiązań poprawiających życie prowadzącym działalność finansową jest wiążąca informacja akcyzowa WIA, która umożliwia konkretnym biznesmenom szansę wystąpienia do organu decyzyjnego o określenie kwalifikacji danego wyrobu dla potrzeb akcyzy, by móc go potem prawidłowo opodatkować. Zmniejszy to ryzyko podważania stawek akcyzy poprzez organy kontrolne.

Kolejną ciekawostką jest przymus składania do urzędów fiskalnych deklaracji w postaci elektronicznej. Obowiązek ten został nałożony na przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niżeli 5 osób. Z kolei obowiązek posiadania kasy fiskalnej został nałożony na rząd sfer zawodowych, jakie do tej pory zwolnione były z takiego przymusu. Są to m.in. medycy, ortodonci, fryzjerzy, kosmetyczki, zakłady samochodowe oraz doradcy podatkowi. Grupy te zobligowane są do rozliczania obrotów przy pomocy kas fiskalnych od 1 marca 2015 r. Zmiany nastąpią również w rozliczaniu dochodu pracownika w związku z prywatnym użytkowaniem auta służbowego.

Od nowego roku rozliczenie takie nastąpi ryczałtem, a stawka miesięczna definiowana będzie od pojemności napędu pojazdu. Od pojemności niższej aniżeli 1600 cm3 należy zapłacić opłatę w wysokości 250 zł, a powyżej tej pojemności – 400 zł. W sytuacji gdy pracownik wykorzystuje auto służbowe tylko przez część miesiąca, opłatę ustala w wielkości 1/30 określonych w kodeksach sum, za wszelki dzień takiego użytkowania. Przedsiębiorstwa dostarczające usługi komputerowe, nadawcze bądź telekomunikacyjne do innych krajów Unii Europejskiej muszą od 1 stycznia opodatkowywać transakcje w państwie klienta. Zniesione zostały także pewne obowiązki rejestracyjne i co się z tym wiązało należności administracyjne. Nie należy już uzyskiwać zgłoszenia rejestracyjnego jako czynnego podatnika VAT , a również nie ma obowiązku podawania oświadczenia o zapłacie podatku VAT lub o braku takiego obowiązku.